วิธีเปลียนรหัส PB Zapetto

1. เข้าสู้ระบบ www.pointblank.zepetto.com/th/login/form

3. กดแก้ไขรหัสผ่าน

2. กดข้อมูล

4. กรอกรหัสเดิมและใหม่ เเล้วกดตกลง ( เสร็จสิ้น )